เหยียบ ผาแต้ม ชมภาพศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยุคหิน

เที่ยวไทย ที่ผาแต้ม อุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 140 ตารางกิโลเมตร มีที่ราบสูงและเนินเขาครอบงำภูมิทัศน์ของอุทยาน มีหน้าผาสูงชันที่เกิดจากแผ่นดินไหว ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง พบหินทรายรูปร่างผิดปกติกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีพื้นที่ถึง 140 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยที่ราบสูง เนินเขา ป่าเต็งรัง หน้าผาสูงชันที่เกิดจากแผ่นดินไหว หินทรายรูปร่างไม่ปกติที่กระจัดกระจายไปรอบ ๆ และดอกไม้ป่าที่สวยงามที่เติบโตตามพื้นหิน จุดเด่นของอุทยานคือผาแต้มและผากำ ตั้งอยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานฯ พื้นผิวของหน้าผาเต็มไปด้วยภาพเขียนถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุย้อนไป 3,000-4,000 ปีก่อน สำรวจวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ ฉากในภาพวาดรวมถึงการตกปลา นาข้าว รูปคน สัตว์ มือ…

Continue Reading